Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

Szanowni Rodzice.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606)  dyrektor Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile z dniem  10 czerwca 2024r. wprowadził do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich”, których naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

Dzieci z poszczególnych grup wiekowych będą sukcesywnie zapoznawane z obowiązującymi przepisami poprzez zabawy dydaktyczne. W każdej sali przedszkolnej znajduje się, dostosowana do możliwości poznawczych dzieci, wersja graficzna obowiązujących Standardów.

Zachęcamy do zapoznania się z przyjętymi „Standardami Ochrony Małoletnich” oraz „Procedurą interwencyjną w sytuacji podejrzenia/posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego”. Skrócona wersja oraz wersja graficzna znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

PROCEDURA INTERWENCYJNA

Skip to content