Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile

Podstawowe informacje o przedszkolu

 

W przedszkolu funkcjonuje 6 grup. „Biedronki” – 3-4 latki, „Motylki” – 4-5 latki, „Zajączki” – 5-6 latki, „Pszczółki”, „Żabki” – 4-5 latki, „Kreciki”– 5-6 latki. Dzieci zapisane do przedszkola powyżej 5 godzin mogą spożywać 3 posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad i podwieczorek. Dzieci zapisane do przedszkola na 5 godzin dziennie mogą spożywać 2 posiłki dziennie, tj. śniadanie i obiad. Placówka nasza posiada dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci; przestrzenny hol wykorzystywany do organizacji galerii prac plastycznych dzieci oraz wystaw o tematyce regionalnej; duży, zielony plac zabaw podzielony na dwie części: osobny dla dzieci młodszych i starszych. Przedszkole dysponuje również dobrą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audio-wizualnym wykorzystywanym w pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia. Kadra pedagogiczna pracująca z dziećmi jest w pełni wykwalifikowana. Nauczycielki otwarte są na rozwój zawodowy, systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. W codziennej pracy z dziećmi wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności poprzez stosowanie m.in. metod: Kinezjologii Edukacyjnej; Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz; Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; Metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss itd. oraz System Edukacja Przez Ruch. Mając na uwadze miłą atmosferę panującą w naszej placówce organizujemy liczne uroczystości integrujące brać przedszkolną, m.in. poprzez wspólne zabawy i pląsy przy muzyce, teatrzyki przygotowywane przez dzieci i imprezy okolicznościowe, m.in.: Pasowanie na Przedszkolaka, Wigilia, Jasełka, jesienne spotkania w Kalinie i nad jeziorem Płotki, Pożegnanie Zimy, Pożegnanie 6-latków „Dzieci – Dzieciom” itd. W placówce od kilkunastu lat działa oddział TPD. Mając na uwadze potrzeby rodzin najuboższych wspieramy ich materialnie i rzeczowo. W ramach jego działalności organizujemy systematyczne zbiórki żywności oraz coroczny kiermasz bożonarodzeniowy, z którego dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym. Aktywnie i w różnorodny sposób włączamy się we współpracę ze środowiskiem lokalnym, m.in.: Biblioteką Publiczną, Księgarnią (czytanie dzieciom bajek przez to środowisko), Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Lecznicą zwierząt „Eskulap”, Strażą Pożarną, Komendą Powiatową Policji, Klubem Seniora, Sanepidem, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Wad Mowy i Słuchu, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile Kalinie oraz Nadleśnictwem „Zdrojowa Góra” i Dobrzyca. Mając na uwadze niwelowanie stresu szkolnego u dzieci 6-letnich ściśle współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 5, do której trafia większość naszych wychowanków. Dzięki wspólnym imprezom i wizytom w przyszłej szkole dzieci mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem szkoły.

OSIĄGNIĘCIA

Od 14 kwietnia 2011 roku nasze przedszkole posiada imię Jasia i Małgosi, które zostało wybrane w wyniku ogłoszonego konkursu wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.Jednym z głównych, przyjętych przez nas priorytetów jest rozbudzanie w wychowankach szacunku do przyrody. Stąd szeroko rozbudowana oferta wychowania ekologicznego oparta o m.in.: konkursy wiedzy ekologicznej, obchody Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, liczne wycieczki w zróżnicowane środowiska przyrodnicze. Przedszkole organizuje różne formy współpracy z Rodziną, m.in. spotkania ze specjalistami z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, imprezy okolicznościowe: Andrzejki, Muzyczne pożegnanie Jesieni, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dni Otwartych Drzwi itp. Nasze dzieci biorą udział w ogólnopolskich akcjach (Góra Grosza; Cała Polska Czyta Dzieciom; Sprzątanie Świata; zbieranie zużytych baterii) oraz w miejskich i ogólnopolskich konkursach plastyczno-poetyckich, m.in. „Akademia Aquafresh”, w konkursach wiedzy, m.in. konkurs wiedzy o Pile, Dzień Pilskiego Przedszkolaka itd.

Skip to content