Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile

Odpłatności za przedszkole

 

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że decyzją Prezydenta Miasta Piły,

stawka żywieniowa w publicznych jednostkach oświatowych

począwszy od września 2023r. wynosi 10zł dziennie:

– śniadanie 2,50

– obiad 6,00

– podwieczorek 1,50

 

opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

 

wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko do lat 5  ze świadczeń realizowanych

przez przedszkole w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania

i opieki w godzinach od 08.00-do 13.00 wynosi 1,30 zł (słownie: jeden złoty 30/100).

W przypadku, gdy do przedszkola jednocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, opłaty o której mowa wyżej za drugie i kolejne dzieci nie ponosi się.

Dzieci 6-letnie zwolnione są z opłat za pobyt.

 

Należność za przedszkole prosimy regulować do 15-go każdego miesiąca drogą elektroniczną

na rachunek bankowy nr:

37 1020 3844 0000 1202 0139 0061

Publiczne Przedszkole nr 6 Im. Jasia i Małgosi w Pile, ul. Żeleńskiego 15, 64-920 Piła

lub w formie gotówkowej w oddziałach i agencjach Banku PKO BP SA (bez prowizji).

PROSIMY NIE DOKONYWAĆ ZAOKRĄGLEŃ KWOT WYLICZONYCH PRZEZ INTENDENTA!

 

Inne opłaty:

  • Składka roczna – fundusz Rady Rodziców – kwota zostanie podana we wrześniu 2023r.
  • Ubezpieczenie dziecka – dobrowolne. Wysokość składki zostanie podana na zebraniu grupowym we wrześniu 2023r.

 

Skip to content