Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile

Konkurs ekologiczny “Mali ekolodzy”

 

 

W dniu 26.04.2023 odbył się międzyprzedszkolny konkurs ekologiczny “Mali ekolodzy”, którego organizatorem było Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile, a partnerem konkursu było Nadleśnictwo Zdrojowa Góra.

Celem konkursu było promowanie wśród najmłodszych postaw proekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko leśne. Propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów, a także wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności z obszaru edukacji ekologicznej poprzez praktyczne działanie. 

Do udziału w konkursie zaproszenie przyjęło 5 przedszkoli. Każde przedszkole reprezentowała drużyna dwojga dzieci 6-letnich. Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy “Pszczółki”. Poprzez rozwiązywanie zadań wielozmysłowych, wykonywanie zadań w atmosferze rywalizacji, ale przede wszystkim świetnej zabawy, dzieci wspaniale wykazały się posiadaną wiedzą.

Nad poprawnością wykonywania zadań bacznie czuwało i oceniało jury powołane przez organizatora składające się z przedstawicieli: Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 6 oraz nauczycielki Publicznego Przedszkola. Wszystkie zespoły uzyskały taką samą ilość punktów. Jury konkursu przyznało wszystkim pierwsze miejsca, a Pan leśnik Łukasz Pilica wręczył dyplomy oraz nagrody.

Po zmaganiach konkursowych odbył się pokaz mody ekologicznej w wykonaniu dzieci – reprezentantów poszczególnych grup wiekowych Publicznego Przedszkola nr 6. Na zakończenie zaproszono wszystkich na poczęstunek, podziękowano za udział w konkursie i zaproszono do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Skip to content