Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile

Dyżur wakacyjny w sierpniu – ważne informacje

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH
DO PRZEDSZKOLA W SIERPNIU 2024r.

Rodzice/opiekunowie dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola sierpniu  2024 roku, zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

– Informacja o zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile w okresie
05.08.2024 do 27.08.2024.

– Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka z Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia

i Małgosi w Pile w roku szkolnym 2023/24.

– Klauzula informacyjna/Oświadczenie o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej  lub  osobiście w  placówce.

informacja wakacyjna 2024

Klauzula-informacyjna-i-wizerunek

Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka

 

Prosimy o wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do przedszkola kompletu dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 21.06.2024.

Skip to content